česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Nissorun® 10WP

Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov v jabloniach, hruškách, viniči, chmeli, okrasných rastlinách, jahodách, plodovej zelenine (rajčiak, baklažán, paprika, melón, vodný melón, tekvica, uhorka a cuketa), bobuľovom a drobnom ovocí.

Pôsobenie prípravku

Nissorun 10 WP je kontaktný akaricíd, ktorý sa vyznačuje dlhodobým špecifickým účinkom na vajíčka, larvy a nymfy roztočcov. Na dospelých jedincov pôsobí nepriamo, neničí ich, ale sterilizuje. Zasiahnuté roztočce kladú sterilné vajíčka, z ktorých sa už neliahne ďalšia generácia. Prípravok sa vyznačuje silným translaminačným účinkom, tzn. preniká veľmi rýchlo listami a ničí uvedené vývojové štádia škodcov na horných i spodných stranách. Prípravok má dlhodobý účinok v poraste 50–70 dní, kedy je schopný udržať výskyt roztočcov pod ekonomickým prahom škodlivosti. Prípravok neničí dravé roztoče Phytoseidae, je preto veľmi vhodný k použitiu v systéme integrovanej ochrany rastlín.

Spektrum účinnosti

roztočec ovocný, roztočec chmeľový

návod na Použitie 

plodina účel použitia dávka / ha Ochranná doba poznámka
jabloň, hruška roztočec ovocný,
roztočec chmeľový
1 kg 28
vinič roztočec ovocný,
roztočec chmeľový
0,8 kg 21
chmeľ roztočec chmeľový 1,5 kg 28
okrasné rastliny roztočec ovocný,
roztočec chmeľový
0,8 kg AT
jahody roztočec chmeľový 1 kg/ha 3
ríbezľa, egreš,
malina, černica
roztočec ovocný,
roztočec chmeľový
1 kg/ha AT
rajčiak roztočec chmeľový 1 kg/ha 3 skleníky
paprika roztočec chmeľový 0,8 kg/ha 3 skleníky
baklažán roztočec chmeľový 1 kg/ha 3 skleníky
melón,
vodný melón,
tekvica, uhorka, cuketa
roztočec chmeľový 0,8 kg/ha 3 skleníky

pokyny pre aplikáciu

Jabloň, hruška

Termín ošetrenia od rastovej fázy napučiavania pupeňov v súkvetí do fázy začiatku zretia plodov  (BBCH 51-81). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Množstvo vody 500-1700 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácie Chelčice.

Vinič

Termín ošetrenia od rastovej fázy vyvinutých 5 listov do fázy, kedy bobule dosahujú veľkosť hrášku (BBCH 15-75). Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Odporúčané množstvo vody podľa vývojovej fáze viniča: <BBCH 61 – 400 l vody/ha, BBCH 61-70 – 800 l vody/ha, BBCH 71-74 – 1200 l vody/ha, BBCH 75 – 1360 l vody/ha. Max počet ošetrení: 2x, interval medzi ošetreniami 30 dní. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov.

Okrasné rastliny

Prípravok aplikujte max. 1x v priebehu vegetácie od objavenia sa 4 listov alebo praslena (BBCH 14-89). Množstvo vody 300-1600 l/ha. 

Chmeľ

Prvé ošetrenie chmeľu vykonajte pri prvom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu (BBCH 01-59). Množstvo vody: 700-3300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Jahody

Aplikujte v rastovej fáze 4. vyvinutého listu až do fázy začiatku dormancie (BBCH 14-97). Množstvo vody 200-2400 l/ha pre poľné a 200-2000 l/ha pre skleníkové. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. 

Ríbezľa, egreš, malina, černica

Ošetrujte po zbere. Množstvo vody 1000 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Rajčiak, paprika, baklažán

Prípravok aplikujte v dávkach uvedených pre jednotlivé plodiny. Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody  1000-2000 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x.

Melón, vodný melón, tekvica

Termín ošetrenia je od rastovej fázy 4. pravý list na hlavnej stonke úplne vyvinutý až do fázy plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 14-89). Množstvo vody  1000-1500 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. 

Uhorka, cuketa

Prípravok je možné aplikovať kedykoľvek počas vegetácie až do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89). Množstvo vody  600-1600 l/ha pre skleníkové použitie. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu : 1x.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.