česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Mospilan® 20 SP

Pôsobenie prípravku

Mospilan 20SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín. Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie bazipetálne ku koreňom. Pre lepšiu penetráciu do porastu je doporučované podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina, strukoviny).

Návod na použitie

 

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
zemiaky pásavka zemiaková 0,06 kg 14 max. 2x
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý 0,12 kg AT max. 1x
repka ozimná, repka jarná blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1x
repka ozimná, repka jarná byľomor kelový, krytonos šešuľový 0,15 kg AT max. 1x
jabloň voška skorocelová 0,125 kg 14 max. 2x
jabloň voška jabloňová 0,1 kg 14 max. 2x
jabloň obaľovač jablčný 0,25 kg 14 max. 1x
rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 max. 2x
paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 max. 2x
slivka obaľovač slivkový 0,25 kg 14 max. 1x
čerešňa vrtivka čerešňová 0,15-0,2 kg 14 max. 1x

Návod na použitie pre menej významné plodiny

Číslo povolenia rozšíreného použitia:č.j. ORP/3263/2008

plodina Účel použitia dávka / ha OD poznámka
mak siaty voška maková, krytonos makovicový 0,125 kg
objem vody:
200-300 l/ha
AT max. počet aplikácií 1x
termín: do fázy "háčkovania"/začiatok kvitnutia

Pokyny pre aplikáciu

Repka olejná

Optimálny termín aplikácie proti stonkovým krytonosom je ako tzv. 2. postrek okolo polovice apríla alebo jako 1. postrek v prípade, že z nejakých dôvodov (mokro, vietor, čas) nebol uskutočnený 3–5 dní po nálete pred kladením vajíčok (od polovice do konca marca). Dávka 120 g/ha. Možno miešať s DAM 390, herbicídmi, fungicídmi, listovými hnojivami, regulátormi rastu. Táto aplikácia je vynikajúca hlavne na mladé vyliahnuté larvy (skrátenie požerového kanálika), kde sa plne prejaví systémový účinok prípravku, naviac táto aplikácia vzhľadom na 2–3 týždňový reziduálny efekt zasiahne i prvé nálety blyskáčika repkového even. šešuľových škodcov.

Blyskáčik repkový

Doporučená aplikácia podľa signalizácie od zakladania kvetenstva repky do fázy BBCH 59-60 (vetvy 1. rady/začiatok kvitnutia). Doporučená dávka je 80-120 g/ha podľa tlaku škodcov a ďalších uvažovaných insekticídnych aplikácii v poraste. Všeobecne vyššia dávka má dlhší reziduálny účinok a rýchlejšie počiatočne pôsobenie. Prípravok má nástup účinnosti 1.-3. deň po aplikácii, od 5.-7. dňa sa plne prejavuje systémový účinok. Vyššia dávka znovu výraznejšie ovplyvní účinok na šešulových škodcov, hlavne krytonosa šešulového, ktorý napadá porasty takmer súčasne s blyskáčikom.

Šešuľový škodcovia

Optimálny termín aplikácie závisí od mnohých faktorov. Proti krytonosovi šešuľovému, ktorý môže byť v poraste už pred kvitnutím, postačuje vykonaný zásah proti blyskáčikovi. Pri nadmernom výskyte prevládajúcom nad blyskáčikom je nutné aplikovať samostatne v dávke 120 g/ha.

Byľomor kelový

Doporučená aplikácia je od fázy žltého púčika do konca plného kvetu, preferenčne potom v období plného kvetu. Doporučená dávka je 120 g/ha podľa tlaku škodcov, vyššia dávka predlžuje reziduálny účinok, zväčšuje účinok na larvy byľomoru v šešuliach; pre urýchlenie účinku možno doporučiť TM Mospilan 20SP 120 g/ha + pyretroid v pol. – plnej dávke. Sólo aplikácie aj TM sú relatívne neškodné pre včely. Tieto aplikácie je možné výhodne – po vyskúšaní – kombinovať s ošetrením proti sclerotínii (napr. Mospilan + Markate 50 + Topsin 500SC).

Zhrnutie našich skúseností získaných v posledných dvoch rokoch ukazuje na skutočnosť, že čas ošetrenia veľmi úzko súvisí s vývojom porastu repky v tom ktorom období. Pokiaľ je porast vyrovnaný a v približne rovnakom štádiu vývoja, dá sa očakávať pomerne jednoznačný nálet škodcov. Toto podstatne uľahčuje ošetrovanie. Posledné roky, hlavne pri menej priaznivom počasí prichádza k výskytu niekoľkých druhov škodcov súčasne (stonkový + blyskáčik, blyskáčik + šešuľový, a určite šešuľový a byľomor) a tak sa z hľadiska praktického stáva aktuálna dávka 120 g/ha. Naše výsledky z demonštračných pokusov ukázali, že posledný postrek Mospilanom, pretože je systémový, je najúčinnejší až pri nastúpení odkvitania repky. Toto ale súčasne predstavuje predĺženie času medzi 2. a 3. postrekom repky čo môže byť tiež problematické. Z uvedeného dôvodu doporučujeme zaradiť medzi doteraz používaný 2. a 3. postrek ešte ošetrenie syntetickým pyrethroidom Markate 50, ktorý je bezpečný pre včely (účinná látka sa používala na ošetrenie proti varoáze včiel). Pokusy vykonané týmto spôsobom ukázali preukazné zvýšenie úrody. Kontrola mala výnos 3,92 tony /ha a varianta 4 postrekov s Markate 50 dala 5,04 tony/ha, pričom varianta troch postrekov s pyrethroidmi dala 4,2 tony/ha.

Jablone

Proti obaľovačovi aplikujte v dávke 250 g/ha po vrchole letovej vlny škodcov, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec – čierna hlavička. Vošky ošetrujte ihneď po zistení, v prípade potreby aplikáciu zopakujte.

Slivka, čerešňa

Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 250 g/ha vykonávajte podľa signalizácie kontrolou dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe max. nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa doporučuje postrek v rovnakej dávke po 10–14 dňoch opakovať. Optimálny termín ošetrenia sliviek proti obaľovačovi slivkovému je týždeň po vrchole náletu do feromónových lapačov.

Zemiaky

Doporučená dávka vody je 400-600 l/ha. Na pásavku zemiakovú je doporučená dávka 60-80 g/ha podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2 (3) generácií škodcov za rok je výhodnejšia dávka 80 g/ha, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca 3 týždne.Vo vyššej dávke 100-120 g/ha možno použiť v množiteľských porastoch proti prenášačom viróz, voške broskyňovej a rešetliakovej. Výhodou je systémové pôsobenie v novo narastaných častiach, reziduálne pôsobenie 2–3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni, selektivita voči prirodzeným nepriateľom oboch skupín - Carabus olympiae (nosatčíci), lienky, pavúkovité a i.), využitie pri vyšších teplotách nad 25°C.

Mak

Možno využiť ošetrenie proti voške makovej v dávke 120 g/ha v období po sekundárnom prelete pri napadnutí 5 % a viac rastlín na pozemku. Hodnotenie by malo zahrňovať 5x20 rastlín. Významné škody môže spôsobiť krytonos makovicový, škodí dospelým jedincom okusovaním listov a stoniek, ale hlavne larvy, ktoré sa liahnu v tobolkách a vyžierajú základy semien. Ošetrenie v dávke 120 g/ha by malo smerovať do fázy háčkovania (BBCH 47-49) pri prvých zistených požeroch na kvetných stvoloch a pokiaľ možno na začiatku liahnutia mladých lariev v makoviciach, kedy sa najlepšie prejaví systémový účinok prípravku. 

Rajčiak, paprika

Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku v ťažko dostupných miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.) Dávka 120 g/ha, 600 l vody/ha, max. 2 aplikácie/veget. obdobie.

 

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.