česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Markate 50

Pôsobenie prípravku

Prípravok Markate 50 na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako požerový a dotykový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný "sodíkový kanál", ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Tieto kanály drží otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Zasiahnutý jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž vošky 0,1 l AT max. 4×
tritikale voška ovsená 0,1 l AT max. 4×
repka ozimná, repka jarná skočky 0,15 l AT max. 4×
repka ozimná, repka jarná blyskáčik repkový 0,15 l AT max. 4×
repka ozimná, repka jarná krytonos šešuľový 0,15 l AT max. 4×
repka ozimná, repka jarná byľomor kelový 0,15 l AT max. 4×
bôb listáriky 0,15 l 25 dní max. 2×
hrach listáriky 0,15 l 25 dní max. 2×
hrach vošky 0,1 l 25 dní max. 2×
hrach obaľovač hrachový 0,1 l 25 dní max. 2×
zemiaky vošky 0,15 l AT max. 4×
repa cukrová kvetárka repová  0,15 l 56 dní max. 2×
repa cukrová skočka repová 0,15 l 56 dní  max. 2x

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž

Vošky a prenášači vírusových chorôb: Porasty obilnín siate v septembri až do polovice októbra ošetrujte na začiatku náletu vošiek a iných prenášačov vírusových chorôb, prípadne ošetrite úvrate minimálne do hĺbky cca 30 metrov v dávke 0,1 l a 200 l vody/ha. Ak intenzívny nálet pokračuje, ošetrite celú plochu.
Jarné ošetrenie v prípade potreby urobte do BBCH 32 (2. kolienko).
Vošky v klasoch: Ošetrite najneskôr do fázy BBCH 77 (neskorá mliečna zrelosť) v dávke 0,1 l/ha a 200 – 300 l vody/ha. Pri aplikácii na klas sú výrazne potláčané aj vošky na zástavovom liste.

Tritikale

Vošky: najneskorší termín ošetrenia je BBCH 32 (objavenie sa 2. kolienka)

Repka ozimná a jarná

Skočky: aplikujte na jeseň v dávke 0,15 l na ha v 200 l vody pri prvých príznakoch napadnutia, v prípade potreby s možnosťou opakovania postreku o 10 až 14 dní.
Blyskáčik: ošetrite pred kvitnutím v štádiu zeleného - žltého puku najneskôr začiatkom kvitnutia (BBCH 51-59) v dávke 0,15 l/ha v 200 – 300 l vody. Konzultujte najnovšie informácie a pokyny o antirezistentných opatreniach pre pyretroidy.
Krytonos šešuľový a byľomor kelový: Ošetrujte v štádiu žltého puku do konca kvitnutia (BBCH 59 - 69 ) v dávke 0,15 l/ha v 200 – 300 l vody. Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený.
Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri aplikácii v čase vrcholovej aktivity dospelých jedincov.
Najneskorší termín ošetrenia pre ozimnú repku je koniec kvitnutia a pre jarnú repku je 6 týždňov pred zberom.

Hrach,bôb

Listáriky: Na redukciu škôd spôsobených požerom škodcov je potrebné aplikovať dávku prípravku 0,15 l a 200 - 300 l vody/ha, a to v skorých vývojových fázach hrachu, keď je aj nižší výskyt chrobákov veľmi škodlivý . V prípade potreby je možné postrek opakovať po 2 - 3 týždňoch.
Vošky:
Na likvidáciu vošiek použite dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený. Najvhodnejšia doba postreku je v čase, keď sa vošky koncentrujú na termináloch a sú ľahko zasiahnuteľné.
Obaľovač hrachový: Ošetrite dávkou 0,15 l prípravku a 300 - 600 l vody/ha, použite dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený.

Zemiaky

Vošky: podľa vzrastu vňate zvoľte takú dávku postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený. V sadbových zemiakoch dôsledne likvidujte vošky kvôli prenosu vírusových chorôb. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri striedaní s prípravkom na báze účinnej látky pyrimicarb alebo pymetrozine v závislosti od výskytu rezistencie voči nim. V prípade výskytu rezistencie žiadnu z uvedených látok nepoužívajte.

Cukrová repa

Skočka repová: Ošetrite ihneď pri prvých výskytoch požerkov v poraste, aplikujte 0,15 l a 200 l vody/ha. V prípade potreby postrek opakujte.
Kvetárka repová: Ošetrite v dávke 0,15 l na ha a 200 l vody/ha v čase liahnutia vajíčok alebo na základe metodických pokynov odborníka.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.