česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Savvy

 (dátum aktualizácie: 27.10.2015)

Pôsobenie prípravku

Savvy je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín ničiaci väčšinu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín (HRAC group B). Príznaky pôsobenia nastupujú pozvoľne a zreteľné sú zvyčajne viac ako týždeň po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín. Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami a transportujú ho do všetkých častí.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos jednoročné dvojklíčnolistové buriny 30 g AT post
ľan jednoročné dvojklíčnolistové buriny 30 g AT post
úhorové plochy jednoročné dvojklíčnolistové buriny 30 g 10 dní pred 1. augustom v roku aplikácie

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny v skorých rastových fázach. Účinok môže byť znížený vplyvom sucha. Savvy môžete používať na všetkých typoch pôd.

Obilniny (pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, tritikale, ovos)

Savvy do obilnín aplikujte v období, keď má plodina vyvinuté aspoň dva listy (pšenica, ovos, tritikale - BBCH 12) alebo tri listy (jačmeň - BBCH 13), až do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 39). Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.

Ľan

Savvy môžete aplikovať do aktívne rastúceho ľanu v období od rastovej fázy prvého páru pravých listov až do výšky 30 cm alebo pred objavením sa kvetných pupeňov. Väčšina jednoročných burín je najcitlivejšia v skorých rastových fázach. Pri aplikácii zabráňte prekrytiu postrekových pásov. Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.

Úhorové plochy

Savvy môže byť aplikovaný na pôde dočasne ležiacej úhorom, kde sa hlavne vyskytujú trávy, pšenica, jačmeň, ovos alebo tritikale. U tráv sa môžu objaviť farebné zmeny alebo zakrpatenosť rastlín. Savvy je selektívny k vzchádzajúcim obilninám od fázy BBCH 13, ale nemôže byť použitý vo vzchádzajúcich trávach.
Pravidlá dotačného titulu neumožňujú použitie prípravku na reguláciu burín v biopásoch v rámci agroenvironmentálnych opatrení v dobe od založenia biopásu do 31.3. nasledujúceho roku.
Na pôde dočasne ležiacej úhorom nepoužívajte Savvy alebo iný prípravok obsahujúci sulfonylmočovinu viac ako raz za rok. Rastliny z ošetreného úhoru nemôžu byť spásané dobytkom alebo po zbere použité ako podstielka.

Aplikujte v 200 l vody na hektár, použite vhodný postrekovač, ktorý zaistí dobré pokrytie burín postrekom. V prípade hustého porastu alebo silnejšieho zaburinenia použite 400 l vody. Dbajte na to, aby sa neprekrývali postrekové pásy.

Citlivosť burín

Buriny Do fázy 2 pravých listov Do fázy 6 pravých listov Do 15 cm výšky / šírky
Pohánkovec ovíjavý ++ ++ --
Horčica roľná +++ +++ +++
Hviezdica prostredná +++ +++ +++
Pakost mäkký +++  +++ --
Hluchavka purpurová +++  +++ ++
štiavy +++ +++ +++
Mrlík biely  +++   +  +
Veronika perzská  +++   +++  ++
Nezábudka roľná  +++   ++  ++
Tetucha kozia  +++   +++  ++
Konopnica napuchnutá  +++   +++  +++
Stavikrv vtáčí  +++  ++  ++
Parumanček nevoňavý  +++  +++ +++
Pŕhľava malá  +++   +++  --
Horčiak šťavolistý  +++  +++  +++
Fialka roľná  +++   ++  ++
Drobnobyľ roľná  +++  +++  +++
Mak vlčí  +++  +++  ++
Horčiak obyčajný  +++   +++  +++
Kapsička pastierska  +++  +++  +++
Mlieč zelinný  +++   --  --
Výmrv repky  +++     +++  --
Výmrv repy  +++  +++  +++
+++ = citlivý, ++ = stredne citlivý, + = odolný

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.