česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Nisshin 4 SC

Pôsobenie prípravku

NISSHIN 4SC je selektívny herbicíd pre postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Patrí do skupiny sulfonylmočovín. Nicosulfuron pôsobí ako inhibitor syntézy acetolactatu (ALT).
Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

Spektrum herbicídneho účinku.

Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso, cirok alepský, láskavec ohnutý, horčica roľná, durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka zeleninová

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
kukurica jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 1 l AT ---
pýr, dvojklíčnolistové buriny 1,5 l ---
jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny 1-1,5 l + (0,75-1 l) (TM) Pardner 22,5 EC
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,75 l + (0,2-0,25 l)1 + (0,5%)2

(TM)1 Callisto 480 SC

(TM)2 Atplus 463, POST

0,75 l + (0,2-0,25l)1+
+ (1 l)2

(TM)1 Callisto 480 SC

(TM)2 Istroekol, Alimo, POST

0,75 l + (0,25 - 0,3 kg)1+ (0,5%)2

(TM)1 Casper 55 WG

(TM)2 Atplus 463

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l.ha-1 podľa použitého druhu trysiek a postrekovača.
Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.
Kukurica: Herbicíd NISSHIN 4 SC použite v štádiu 2-8 listov kukurice. Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.
Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu NISSHIN 4 SC proti jednoročným burinám a trávam je štádium 3-4 listov. Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90 % pýru a rastliny dosahujú dĺžku 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alpskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm.
Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný.

1-2 týždne po aplikácii prípravkom NISSHIN 4 SC sa môže objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého vplyvu na úrodu. Nepoužívajte na porasty v strese, lebo toto môže viesť k trvalému poškodeniu vývoja a strate úrody.
Prípravok nepoužívajte v kukurici, ktorá bola ošetrená listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu.

Dátum aktualizácie

16.3.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.