česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Grodyl Ultra

(dátum aktualizácie: 30.03.2015)

Pôsobenie prípravku

Iodosulfuron-methyl a amidosulfuron, účinné látky prípravku GRODYL ULTRA, patria do skupiny sulfonylmočovín. Ich mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú krátko po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4-6 týždňov odumierajú. Je prijímaný najmä listami, v menšej miere koreňmi a je akropetálne translokovaný. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2-3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. Účinok prípravku nie je závislý na teplote, GRODYL ULTRA účinkuje už pri teplotách od +5ºC.

Spektrum herbicídneho účinku

Citlivé buriny:
dávka 0,12 – 0,15 l : kapustovité buriny, rumančeky, láskavce, lobody, nezábudka, hviezdica prostredná, lipkavec, výmrv repky a slnečnice.
dávka 0,15 l : hluchavky, mrlíky, konopnica, pichliač, horčiaky, veroniky a mak vlčí.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba (dni) Poznámka
pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 l AT  
pšenica ozimná metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,075 l + (0,15 kg)1 + (1 l)2 AT (TM)1 Atlantis WG
(TM)2 Istroekol, Alimo, MERO Stefes
pšenica ozimná ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny 0,075 l + (0,2 kg)1 + (1 l)2 AT TM)1 Chevalier WG
(TM)2 Istroekol, Alimo, MERO Stefes
jačmeň ozimný odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 l AT  
jačmeň jarný, pšenica jarná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,12 – 0,15 l AT  
raž, tritikale odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 l AT  

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100-400 l.ha-1
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie
Prípravok aplikujte od 3. listu do konca odnožovania obilniny (BBCH 13-29), dvojklíčnolistové buriny do 4 listov (BBCH 14) a lipkavec do 4 praslenov (BBCH 14).

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.