česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

GRIZLY

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GRIZLY je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí.
Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný.
Odolné buriny: lipkavec obyčajný

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale jednoročné
dvojklíčnolistové
buriny, pichliač
20 g AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l vody/ha Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za vegetáciu GRIZLY aplikujte v obilninách postemergentne od 2. listu (BBCH 12) do fázy 3. kolienka (BBCH 33) v dávke 20 g / ha, optimálne vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.
Prípravok nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch ani na pôdach s obsahom organickej hmoty < 0,5% a > 10%.

Dátum aktualizácie

22.1.2019 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.