česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

COLZAMID®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch a repke ozimnej.

PôSOBENIE PRÍPRAVKU

COLZAMID je pôdny herbicíd, účinkuje systémovo cez koreňový systém vzchádzajúcich burín. Účinná látka napropamide, patrí do skupiny acetamidov, inhibuje delenie buniek (inhibuje veľmi dlhé reťazce mastných kyselín). Na vzídené buriny neúčinkuje. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vlhké počasie zlepšuje účinnosť prípravku.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny
lipnica ročná, metlička obyčajná, žltnice, rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý
Odolné buriny
veroniky, peniažtek roľný, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, fialka roľná, zemedym lekársky, láskavce, mrlíky, ambrózia palinolistá, trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
tabak dvojklíčnolistové buriny 0,2-0,3 ml/m AT výsev, zálievka
paprika dvojklíčnolistové buriny 3 l AT výsadba
rajčiak dvojklíčnolistové buriny 3 -4 l AT výsadba
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec 2,5 l AT
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec 2,5 l + (0,2-0,25 l) AT (NA) Command 36 CS

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody pre zálievku výsevov tabaku je 5 l.m-2, postrek výsadieb papriky, rajčiaka je 600-700 l.ha-1 a pre ošetrenie repky ozimnej 200-300 l.ha-1.
Počet ošetrení: 1× za sezónu
Pri aplikácii prípravku dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Ošetrujte tak, aby ste zabránili prekrývaniu postrekových pásov a ďalším zdrojom miestneho predávkovania (zastavovanie postrekovača v činnosti, nedokonalá príprava postrekovej kvapaliny). Prípravok možno vo vyššie uvedených plodinách aplikovať kedykoľvek v priebehu 14 dní pred sejbou alebo výsadbou. Zapracovaním zabránite rozkladu účinnej látky, ku ktorému dochádza následkom svetla.


Paprika, rajčiak - výsadba: aplikujte postrekom na pôdu s následným plytkým zapracovaním (2 – 3 cm) do pôdy najneskôr do štyroch hodín po aplikácii. Následne v priebehu 14 dní možno vysadiť priesady papriky alebo rajčiaka.
Tabak - výsev: aplikujte zálievkou na pôdu pred výsevom. Ihneď po obschnutí povrchu pôdy alebo do 14 dní po zálievke sa môže vysiať tabak.
V repke ozimnej je možné ošetrovať nasledovným spôsobom:
- predsejbovou aplikáciou prípravku COLZAMID so zapracovaním do hĺbky 2 – 3 cm, alebo
- následnou aplikáciou prípravku Command 36 SC po predsejbovej aplikácii prípravku COLZAMID zapracovaného do hĺbky 2-3 cm. Následne v priebehu 14 dní možno vysiať repku ozimnú.

Dátum aktualizácie

16.8.2018 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.