česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Callam

 (dátum aktualizácie: 19.10.2015)

Pôsobenie prípravku

Callam® je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových druhov burín. Herbicídny účinok je hlavne cez listy. Na jednoklíčnolistové buriny je Callam® selektívny.
Účinné látky tritosulfuron a dicamba po preniknutí cez povrch listov sú v rastline translokované akropetálne a bazipetálne; ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín a zároveň ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline.
Účinné látky Callamu sa v pôde odbúravajú veľmi rýchle. Pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita sa po jeho použití nemení.
Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu burín a tak prestávajú kukurici konkurovať. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie účinok urýchľuje.

Spektrum herbicídneho účinku

Citlivé buriny: podslnečník Theofrasov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), lobody, mrlíky (biely, hybridný), žltnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky, ľulok čierny, hviezdica prostredná, voškovník obyčajný.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny 0,4 kg AT  
kukurica dvojklíčnolistové buriny 0,3 kg + (0,5 l) AT (TM) Dash

Pokyny pre aplikáciu

Kukurica:

Dávka vody: 250-400 l na hektár.
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.
Maximálna dávka prípravku na kukuricu je 1 x 0,4 kg/ha za sezónu t.j. 50 g/ha Tritosulfuronu a 240 g/ha Dicamba.
Postrekujte v štádiu 2-4 listov burín (BBCH 12 – 14), kukurica by mala byť v rastovej fáze 4 až 6 listov (BBCH 14 – 16).

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.