česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Buctril Extra

(dátum aktualizácie: 02.11.2015)

Pôsobenie prípravku

Buctril Extra pôsobí prevažne ako dotykový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je príjímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.

Spektrum herbicídnej účinnosti

citlivé buriny: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčiaky, rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný
stredne citlivé: konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný, praslička roľná 

Návod na použitie

 plodina účel použitia  dávka/ha OD   poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale dvojklíčnolistové buriny  1-1,5 l  AT  
obilniny s podsevom lucerny dvojklíčnolistové buriny  1-1,5 l  AT  
kukurica dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec  1,25-1,5 l  AT  
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,7 l + (1,6 l)  AT  (TM) Laudis OD

Pokyny pre aplikáciu

Obilniny

Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy. Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje.

Obilniny je možné ošetrovať od 2 listov do začiatku stĺpkovania.

Kukurica

Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetrujte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Viacročné opakované používanie herbicídu Buctril Extra a iných prípravkov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakých pozemkoch môže viesť k selekcii rezistentných biotopov burín. Je potrebné použitie prípravku alternovať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku alebo ho s nimi používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie náhradných a následných plodín je bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.