česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Hurler 200

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Barclay Hurler 200 je herbicíd pre ničenie dvojklíčnolistových burín postemergentnou aplikáciou. Účinná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov a stoniek burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10-21 dní po aplikácii. Aktívny rast burín v dobe postreku a dostatočné pokrytie listovej plochy je predpokladom úspešného ničenia. Účinok sa zvyšuje pri teplote a vyššej relatívnej vlhkosti.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava malá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, ľuľok čierny.

Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný lipkavec, dvojklíčnolistové buriny 1 l AT 1
tritikale, raž lipkavec, dvojklíčnolistové buriny 1 l AT 2
pšenica jarná, jačmeň jarný lipkavec, dvojklíčnolistové buriny 0,75 l AT 3
ovos lipkavec, dvojklíčnolistové buriny 0,75 l AT 4
kukurica lipkavec, dvojklíčnolistové buriny 1 l AT 5
lúky a pasienky jednoročné dvojklíčnolistové buriny 0,75 l --- 6 novozaložené
lúky a pasienky trváce buriny 2 l --- 7 TTP

Pokyny pre aplikáciu:

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín pri vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, pred alebo bezprostredne po dáždi. Ďalšie kultivačné zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku Barclay Hurler 200. Neaplikjte na podsevy ďateliny a strukovín. V prípade trávnych porastov, aplikujte prípravok Barclay Hurler 200 len po dobrom zakorenení tráv.

Metodické pokyny:

1) Pšenica ozimná, jačmeň ozimný: aplikujte od druhého listu do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 12-39).

2) Raž, tritikale: aplikujte od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12-31). Pri aplikácii v tritikale nepoužívať tank-mix kombinácie s inými herbicídmi.

3) Jačmeň jarný, pšenica jarná: aplikujte od druhého listu do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 12-39).

4) Ovos: aplikujte od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12-31.)

5) Kukurica: aplikujte od 3. do 6. listu (BBCH 13-16), max. do výšky kukurice 20 cm. Neaplikujte prípravok mimo odporúčaný termín ošetrenia.

6) Lúky a pasienky: na novozaložené trávne porasty použite dávku 0,75 l/ha na začiatku jesene v dobe odnožovania.

7) Lúky a pasienky (trvalý trávny porost): V ďalších rokoch aplikujte na jar pri výške trávneho porastu cca 10-15 cm, 14-21 dní po kosení a po obnove listovej plochy burín. Pri silnom zaburinení použite min. 300 l/ha postrekovej kvapaliny pre zabezpečenie dobrého pokrytia. V prípade cielenej aplikácie použite 30 ml prípravku Barclay Hurler 200 na 10 l vody. Neaplikujte na trávne porasty s vysokým zastúpením ďateliny a strukovín. Maximálná dávka za rok: 2 l/ha. Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.

Dátum aktualizácie

7.3.2019 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.