česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Bantux

 (dátum aktualizácie 22/07/2015)

Pôsobenie prípravku

Bantux je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a jarnej, kapustovej zeleniny a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (max. 1. pravého listu).

BANTUX účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky (len jednoročné), kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý

Rozsah použitia

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT  
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec 1,2 - 1,5 l + (0,2-0,25 l) AT (TM) Command 36 CS
repka jarná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec 1,5 l + (0,2-0,25 l) AT (NA) Command 36 CS
kapustová zelenina buriny 2,5 l AT výsev, výsadba
horčica dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT  
repka jarná dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT  

Aplikačné poznámky

Množstvo vody je 200 - 400 l/ha.

Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôdy bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať hľbku sejby 1,5 - 2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri prerušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úrodu žiadny vplyv.

Repka ozimná a jarná

Ošetrujte prípravko BANTUX pred vzídením (do 3 dní po zasiatí v rastovej fáze BBCH 00-09) alebo po zvídení repky v rastovej fáze klíčnych listov až 8  listov (BBCH 10-18), buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy. Pri kombinácii BANTUX s COMMAND 36 CS, aplikujte COMMAND 36 CS preemergentne (do dvoch dní po výseve) a BANTUX následne vo fáze klíčnych listov burín, alebo ako tank-mix do dvoch dní po zasiatí.

Kapustová zelenina (výsev, výsadba)

Ošetrujte po dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov.

Horčica

Ošetrujte do 2 dní po zasiatí dávkou 2,5 l/ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po normálnom zbere repky, horčice či kapustovej zeleniny je možné pestovať akúkoľvek plodinu. Ak je potrebné v dôsledku vyzimovania repku zaorať, je možné ako následnú plodinu zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm.

Po zaoraní horčice (aplikáciu BANTUX na jar) je možné pestovať len repku jarnú, zemiaky a kel.

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.