česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Apyros ®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

pôsobenie prípravku

APYROS je selektívny herbicíd, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej; prijímaný je listami a účinkuje systémovo. Vyššia teplota a vlhkosť po aplikácii zvyšujú účinok prípravku, naopak chladné a suché počasie účinnosť spomaľuje. Trávovité buriny ničí od fázy klíčenia až do vytvorenia prvého kolienka, prerastenejšie buriny sú potláčané vo vývoji. Dvojklíčnolistové buriny ničí v čase od klíčenia až do vývinu dvoch párov pravých listov.

spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny : pýr plazivý, metlička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny : stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, rumany, horčiaky, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá

Odolné buriny : pichliač roľný, prýštce, praslička, nezábudka roľná, mätonoh trváci, pupenec roľný, psiarka roľná, hluchavky, ostrôžka poľná, fialka roľná, mak vlčí, veroniky

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia  Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny  26 g + (0,1 %) AT (TM) Trend 90 1)
pšenica ozimná metlička 13 g + (0,2 %) AT

(TM) Trend 90 2)

pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička 13 g + (0,1 l) AT (TM) Kantor 3)
pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička 13 g + (0,6 l) AT (TM) Mustang, Pegas 3)

aplikačné poznámky

1) Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach po obnovení rastovej aktivity pýru (optimálne 3-4 listy pýru), do konca odnožovania metličky a ostatných tráv a pšenice do začiatku stĺpkovania.

2) Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach do konca odnožovania metličky a pšenice do začiatku stĺpkovania.

3) Aplikujte v období od začiatku odnožovania až do rastovej fázy 2. kolienka pšenice ozimnej, rastovej fázy 1-3 listov metličky, 2-5 praslenov lipkavca a 2-4 listov ostatných dvojklíčnolistových burín.

Množstvo postrekovej kvapaliny : 100-400 l/ha

Maximálny počet ošetrení : 1x za vegetačné obdobie

Neaplikujte bez použitia zmáčadla.

Dátum aktualizácie

27.3.2018 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.