česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Yamato

Pôsobenie prípravku

Yamato je postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie (SE), určený na ochranu obilnín, repy cukrovej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

YAMATO je systémový fingicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky. Tetraconazole patrí do chemickej skupiny triazolov (DMI fungicídy), ktoré pôsobia ako inhibítory demethylácie v biosyntéze sterolu. Thiophanate-methyl patrí do skupiny benzimidazolov a pôsobí na mitózu a bunkové delenie. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba
pšenica ozimná múčnatka trávová, steblolam, helmintosporióza pšenice, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy 1,5-1,75 l AT
pšenica jarná múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná, fuzariózy klasov 1,5-1,75 l AT
jačmeň ozimný múčnatka trávová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy 1,5-1,75 l AT
jačmeň jarný múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná 1,5-1,75 l AT
raž múčnatka trávová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy 1,5-1,75 l AT
repka ozimná biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá, fómová hniloba 1,5-1,75 l 35
repa cukrová cerkosporióza, ramuláriová škvrnitosť repy 1,25-1,5 l AT

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií pre obilniny, repu cukrovú a repku ozimnú je 1x za vegetáciu. Odporúčaná dávka vody: 300 l/ha.

Obilniny

Prípravok aplikujte preventívne alebo hneď od objavenia sa prvých príznakov choroby. Dávku 1,5 l/ha aplikujte v obilninách od rastovej fázy začiatku odnožovania do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 21-69). Vyššiu dávku 1,75 l/ha použite až od rastovej fázy začiatku metania (BBCH 40-69).

Repka ozimná

Prípravok aplikujte od rastovej fázy kvetných pupeňov prítomných - stále obklopených listami až do fázy, keď 70% šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 50-77).

Repa cukrová

Aplikujte preventívne alebo hneď od objavenia sa prvých príznakov choroby, v rastovej fáze od 70% zapojených riadkov až do fázy, kedy koreň repy dosahuje konečnú veľkosť (BBCH 37-49).

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.