česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Topsin 500 SC

(dátum aktualizácie 22.1.2018)

Pôsobenie prípravku

Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku TOPSIN 500SC je fungicíd so systémovou účinnosťou. Patrí do skupiny benzimidazolov, tzv. MBC fungicídy, (FRAC kód 1) ovplyvňujúce zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba pôsobenia 3-4 týždne.

Návod na použitie

plodina škodlivý organizmus dávka l/ha OL (dni)
pšenica ozimná steblolam 0,7 l 35 
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale fuzariózy 1,4 l AT
repka ozimná čerň repková, pleseň sivá, fómová hniloba 1,2-1,4 l 14
repka ozimná biela hniloba 1,4 l AT
vinič múčnatka, pleseň sivá 1,2 l 35 
repa cukrová a repa kŕmna cerkosporióza 0,6-0,7 21 

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná

Jesenné ošetrenie

Jesenné ošetrenie ozimných obilnín nie je bežným agronomickým zásahom, napriek tomu môže mať opodstatnenie v týchto prípadoch:
Skoršie zasiatie ozimných obilnín po obilnine (kukurica) v kombinácii s plytkým spracovaním pôdy môže spôsobiť už na jeseň významný výskyt fuzarióz, škvrnitosti, poprípade braničnatky. Aj keď priamy význam týchto chorôb na jeseň nie je tak veľký, vytvára sa potenciál pre rýchle jarné šírenie choroby. Aplikácia 0,7 l/ha Topsin 500 SC od 4. listu obilniny významne obmedzuje výskyt týchto chorôb. Skoršie sejby ozimných obilnín v oblastiach s dlhodobou snehovou pokrývkou sú v predjarí napadnuté skupinou tzv. pôvodcov vyzimovania ozimín.
Jesenná aplikácia fungicídu Topsin 500 SC od 4. listu obilniny v dávke 0,7 l/ha preukázateľne znižuje napadnutie ozimných obilnín hnilobou a plesňou snežnou v predjarí.
Poznámka: Topsin 500 SC možno kombinovať s väčšinou herbicídov (sulfonyl močoviny, Protugan 50 SC atď.) a regulátormi rastu na báze CCC.

Jarné ošetrenie

Hlavným termínom ošetrenia ozimnej pšenice fungicídom Topsin 500 SC je obdobie od začiatku stĺpkovania (fáza BBCH 30) až do vyvinutého druhého kolienka (fáza BBCH 32). Doporučená dávka Topsinu 500 SC je 0,7 l/ha. Podľa požadovanej dĺžky a stupňa účinnosti môžeme použiť fungicíd v troch variantoch ošetrenia. V prípade nutnosti je možné Topsin 500 SC kombinovať s hnojivom DAM (ale nepoužívať „DAMové“ trysky), s regulátormi rastu na báze CCC a s väčšinou herbicídov (Protugan, sulfonyl močoviny, atď.).

1. variant: 0,7 l/ha Topsin 500 SC

Vynikajúca účinnosť proti pravému steblolamu. Kuratívny účinok proti múčnatke, doba pôsobenia proti múčnatke po dobu 3 týždňov. Čiastočný (tlmiaci) účinok proti septoriózam a fuzariozam.

2. variant – tank mix: 0,7 l/ha Topsin 500SC + 0,1–0,15 l/ha Talius
                                    0,7 l/ha Topsin 500SC + 0,1 l/ha ATLAS

Vynikajúca účinnosť proti fuzáriózam a pravému steblolamu. Kuratívny účinok proti múčnatke, doba účinnosti proti múčnatke presahuje 6 týždňov. Výrazne tlmí nástup septorióz. Tie sa často šíria pletivom, ktoré bolo pôvodne napadnuté múčnatkou.

3. variant – tank mix: 0,7 l/ha Topsin 500SC + 0,5 l Bumper 25EC

Optimálny termín pre použitie tohto TM je obdobie od 2. kolienka (fáza BBCH 32) až do fázy vytvorenia posledného listu (fáza BBCH 39). Zásah má veľmi dobrú účinnosť proti chorobám päty stebiel, fuzáriózam a septoriózam.

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale

Proti fuzariózam klasov ošetrujte od rastovej fázy začiatku kvitnutia do plného kvitnutia kedy je 50% kvetov otvorených (BBCH 65). Množstvo vody 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x.

Vinič

Aplikácia proti múčnatke na viniči a plesni sivej od konca kvitnutia (BBCH 69) až do začiatku augusta: 5–6 aplikácií doporučujeme striedať prípravky na báze síry, azolov alebo strobilurínu.

Repka ozimná

Aplikujte buď na jeseň v dávke 1,2 l/ha od rastovej fázy 4. listu do rastovej fázy 6.listu (BBCH 14-16), alebo na jar v dávke 1,4 l/ha v období od rastovej fázy viditeľných samostatných kvetných pupeňov, stále ešte uzavretých do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 55-69), najneskôr do rastovej fázy kedy 10% šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 71). Množstvo vody 200-400 l/ha. Počet aplikácií max. 1x.

Repa cukrová, repa kŕmna

Termín ošetrenia volíme na začiatku výskytu choroby, keď je 5% listov napadnutých (cca polovica júla).
V prípade fungicídnej ochrany cukrovej repy proti cercospore repovej (Cercospora beticola) je možné použiť Topsin 500 SC buď samostatne alebo v TM s fungicídom IMPACT. Prvý termín ošetrenia spadá do obdobia cca polovice júla, ale podľa vývoja počasia a tlaku cercospory je nutné sledovať stav porastu a signalizáciu nástupu tejto významnej choroby v cukrovej repe.
V prípade potreby je možné aplikáciu zopakovať po 3 – 4 týždňoch.

1. variant: 0,6 – 0,7 l/ha Topsin 500 SC Pri nižšom, alebo strednom tlaku cercospory. Doba účinnosti je 3 týždne.
2. variant: 0,6 – 0,7 l/ha Topsin 500 SC + triazol Pri vysokom tlaku cercospory použiť Topsin 500 SC pri hornej hranici dávkovania. Triazol predlžuje dobu účinnosti TM postreku na 4 – 5 týždňov a výrazne zvyšuje účinnosť proti múčnatke repovej.

 

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.