česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Mixanil

Pôsobenie prípravku

Prípravok Mixanil je listový fungicíd, určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej. Obsahuje dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom pôsobenia: systémový cymoxanil a preventívny chlorothalonil. Prípravok pôsobí preventívne a kuratívne. Zabraňuje klíčeniu spór a inhibuje rast mycélia.

Návod na použitie

plodina účel použitia dávka / ha Ochranná doba poznámka
zemiaky pleseň zemiaková 2 l 30  

Pokyny pre aplikáciu

Proti plesni zemiakovej aplikujte preventívne pri zapojení porastu v riadkoch do rastovej fázy scvrknutého plodenstva s tmavým semenom (BBCH 39-89), alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby. Ošetrenie opakujte v intervale 7-10 dní, kratšie intervaly použite v prípade silného infekčného tlaku alebo v prípadoch, keď sú zemiaky zavlažované. Prípravok nesmie byť aplikovaný do porastov na produkciu sadiva.

Množstvo vody 250 - 450 l/ha.

Interval medzi aplikáciami: 7 - 10 dní. Kratšie intervaly požite v prípade silného infekčného tlaku alebo v prípadoch, keď sú zemiaky zavlažované.
Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty!

Opatrenie proti vzniku rezistencie

K zabráneniu vzniku rezistencie nepoužívajte tento prípravok, alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny acylmočovín alebo ftalimidov, alebo kombináciu látok z týchto dvoch skupín, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom pôsobenia.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.