česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Fezan Plus

Pôsobenie prípravku

Fezan Plus je fungicíd obsahujúci dve účinné látky s rozličným mechanizmom účinku, v ktorom sa dopĺňa systémová účinnosť tebuconazolu s kontaktnou účinnosťou chlorothalonilu. Používa sa vo forme postreku. Má strednú účinnosť v pšenici ozimnej proti septorióze pšenice (Septoria tritici), fuzariózam klasov (Fusarium spp.) a černiam (Alternaria spp., Cladosporium spp.).
Tebuconazole je účinná látka zo skupiny azolov, ktorá sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym účinkom. Mechanizmus účinnosti spočíva v narušení biosyntézy ergosterolu v bunkách hubových patogénov.
Chlorothalonil je účinná látka zo skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa preventívnym účinkom. Zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia.

Návod na použitie:

plodina škodlivý organizmus dávka/ ha ochranná doba poznámka
pšenica ozimná   septorióza pšenice, fusariózy klasov, černe 3 l 35  

Pokyny pre aplikáciu:

Všetky odrody pšenice ozimnej ošetrujte iba preventívne, pri nízkom infekčnom tlaku do rastovej fázy - koniec kvitnutia BBCH 69.
Prípravok Fezan Plus aplikujte na dosiahnutie účinnosti proti uvedeným škodlivým organizmom dva krát za vegetáciu.
Proti septorióze pšenice v pšenici ozimnej aplikujte prípravok iba preventívne pri nízkom infekčnom tlaku. Ideálne v čase steblovania, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) do fázy jazýčka (liguly), kedy je už vlajkový list plne rozvinutý (BBCH 39).
Proti fuzariózam klasov a černiam v pšenici ozimnej aplikujte prípravok: iba preventívne pri nízkom infekčnom tlaku od konca klasenia, kedy je celý klas viditeľný (BBCH 59), do konca kvitnutia (BBCH 69).
Medzi jednotlivými aplikáciami dodržte minimálny interval: 7dní.
Doporučená dávka vody: 200-400 l/ha.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.