česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Cyflamid® 50EW

Pôsobenie prípravku

Cyflamid 50EW je je fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda (EW) určený v obilninách proti múčnatke trávovej, v jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej.

CYFLAMID 50EW má preventívny a kuratívny účinok. Obsahuje účinnú látku cyflufenamid, ktorá patrí do skupiny fenyl-acetamidov. Cyflufenamid inhibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustórií do buniek a následne tvorbe hýf a vyvinutiu konídiofór. Vyznačuje sa dlhodobým účinkom a veľmi dobrým prenikaním do pletív rastlín.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale múčnatka trávová 0,5 l AT
jabloň, huška múčnatka jabloňová 0,33 l 14 dní

Pokyny pre aplikáciu

Obilniny

Prípravok CYFLAMID 50EW aplikujte preventívne na jar od začiatku odnožovania do začiatku kvitnutia (BBCH 31-59). Zabezpečte dôkladné prekrytie ošetrovaného porastu v intervale 2-4 týždne. Prípravok neaplikujte v takom prípade, keď je porast oslabený (z dôvodu sucha, vlhka, chladu, škodcov alebo nedostatku živín, vápna). Doporučené množstvo vody 200-400 l/ha v závislosti od hustoty porastu. Aplikujte max.2x za rok.

 Jabloň, hruška

Prípravok aplikujte v jabloniach a hruškách preventívne, tesne pred kvitnutím. Pri silnom tlaku choroby aplikáciu zopakujte. Interval medzi aplikáciami je 14 dní. Množstvo vody 600 - 1000 l/ha. Aplikujte max.2x za rok.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.