česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

FINAL

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FINAL je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich. Rastliny prijímajú prípravok zelenými časťami. Spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy. Prvé príznaky jeho účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa spravidla objavujú už po niekoľkých hodinách po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha

Ochr. doba

(OL)

Poznámka
zemiak desikácia 4 l 4
zemiak buriny 2 l 4
repka ozimná desikácia 3 l 4
repka ozimná desikácia 2,1 l + (70-200 l) 4 (TM) DAM 390
slnečnica desikácia 1,5-2,5 l 4
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos desikácia 2-4 l 4 zaburinené porasty,
len kŕmne účely
hrach desikácia 2-3 l 4
bôb desikácia 2-3 l 4 len kŕmne účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá desikácia 2-3 l 4 semenné porasty
ľan desikácia 3 l 4
poľné plodiny buriny 2 l AT pred vzídením plodiny
poľné plodiny buriny 2 l AT plodiny so širokými riadkami

AT - ochranná doba (OL) je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Max. počet aplikácií: 1×.

Zemiak (likvidácia burín):
Dávka vody: 150-400 l.ha-1.
Prípravok aplikujte preemergentne, najneskôr však v čase vzchádzania plodín (veľmi skoré odrody - vzídených najviac 10 % rastlín, ostatné odrody vzídených najviac 40 % rastlín, výška rastlín do 15 cm). Neaplikujte na vzchádzajúce porasty, ktoré sú stresované suchom, teplotami, chorobami, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu plodiny.

Zemiak (desikácia):
Dávka vody: 200-500 l.ha-1.Prípravok aplikujte 7-14 dní pred zberom. Prípravkom FINAL môžete desikovať konzumné aj sadbové zemiaky, pričom okrem desikácie zemiakovej vňate zničíte aj prerastené buriny. Desikáciou tiež potlačíte šírenie hubových chorôb v záverečnej fáze vegetácie zemiakov.

Repka ozimná (desikácia):
Dávka vody: 250-500 l.ha-1.
Najvhodnejší termín aplikácie je, ak 90 % semien stredného poschodia je čiernohnedej farby a vlhkosť semien je okolo 15 %. Zberajte 4 -7 dní po aplikácií.

Jačmeň a ovos (desikácia zaburinených porastov):
Dávka vody 200-500 l.ha-1.
Prípravok aplikujte v čase voskovej až nastupujúcej plnej zrelosti obilnín (BBCH 83–89). Zberajte za 4-7 dní po aplikácii. Zrno po zbere možno použiť iba na kŕmne účely.

Hrach, bôb, ďatelina lúčna a plazivá, ľan (desikácia):
Dávka vody (hrach, bôb, ďatelina lúčna a plazivá): 200-500 l.ha-1.
Dávka vody (ľan): 300-500 l.ha-1.
Prípravok aplikujte cca. 5 dní pred prirodzeným začiatkom zberovej zrelosti. Bôb možno použiť len na kŕmne účely.

Poľné plodiny (ničenie burín):
Dávka vody: 200-500 l.ha-1.
Prípravok aplikujte pred vzídením plodiny. Postrek na buriny je najúčinnejší v rastovej fáze klíčnych listov až 1. páru pravých listov burín (BBCH 10-12). Aplikácia po vzídení plodiny je možná v plodinách so širokými riadkami ale len s použitím ochranného krytu, ktorý bráni kontaktu herbicídu s plodinou.

Slnečnica (desikácia):
Dávka vody: 150-400 l.ha-1.
Prípravok aplikujte v rastovej fáze, keď je vlhkosť nažiek od 25–30 % (BBCH 86–87).
množstvo vody zvoľte podľa mohutnosti porastu a technických parametrov postrekovača.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka diquat patrí do skupiny bipyridylov (HRAC GROUP: D). Pri použití podľa návodu nebola pozorovaná rezistencia voči tomuto prípravku. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou na tom istom pozemku. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1x za vegetačnú sezónu a dodržujte nasledovné zásady:
a) dodržiavajte zásady striedania plodín,
b) aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,
c) dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia nemá vplyv na náhradné, ani na následne pestované plodiny!
Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

Dátum aktualizácie

7.12.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.