česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Spartan

(dátum aktualizácie: 08.11.2015)

Pôsobenie prípravku

Spartan je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené rastliny, zvyšuje distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov, podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.

Návod na použitie

plodina účel použitia dávka OD poznámka
všetky plodiny zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín 0,1-0,15% + TM s herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi   použitie vrátane OD sa riadi etiketou príslušného prípravku

Pokyny pre aplikáciu

1. Spartan môžete použiť v rámci TM s registrovanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi.
2. Koncentrácia pomocného prípravku: 0,1-0,15%.
Nižšiu koncentráciu 0,1% odporúčame pre aplikáciu s prípravkom na ochranu rastlín za štandardných a optimálnych podmienok v období pri a krátko po aplikácii. Vyššiu koncentráciu 0,15% odporúčame použiť za sťažených podmienok pri alebo tesne po aplikácii, napríklad keď sú očakávané zrážky v čase od 30 min. do 1 hodiny po aplikácii, za nižších teplôt (menej ako 4°C) alebo u plodín s voskovou povrchovou vrstvou (niektoré strukoviny, repka olejná ai.), alebo pri použití extrémne alkalickej vody (pH>10).
3. Ochranná doba a podmienky použitia vrátane event. leteckej aplikácie sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant Spartan pridáva.
4. Prípravok je možné použiť v kombinácii s listovými hnojivami. Pri aplikácii zabránite zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Prípravok sa nepoužíva v prípadoch, keď je riziko, že samotný prípravok na ochranu rastlín alebo listové hnojivo môže spôsobiť problémy s toleranciou voči ošetrované plodine. V týchto prípadoch môže byť urobený test fytotoxicity na malej časti pozemku alebo niekoľkých rastlinách.
5. Spartan je zakázané použiť s močovinou.

Príprava aplikačnej kvapaliny

Odpovedajúce množstvo adjuvantu vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou, po dôkladnom premiešaní pridajte prípravok na ochranu rastlín a za stáleho miešania doplňte nádrž na stanovený objem. Pripravenú aplikačnú kvapalinu spotrebujte ihneď po príprave.
Nekombinovať s inými typmi pomocných látok a zmáčadiel.

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.