česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Kaishi

KAISHI je pomocný rastlinný prípravok, založený na aminokyselinách rastlinného pôvodu, ktoré sú získavané šetrnou metódou enzymatickej hydrolýzy.

PôSOBENIE PRÍPRAVKU

KAISHI obsahuje voľné L-aminokyseliny. Aplikácia prípravku slúži pre prekonanie stresových a nepriaznivých období a pre stimuláciu vývoja rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Dávka

Počet aplikácii

Termín aplikácie

repka olejná

2 l/ha

1-3

počas rastu do začiatku kvitnutia

mak

2 l/ha

1-3

počas rastu do začiatku kvitnutia

ľan

2 l/ha

1-3

počas rastu do začiatku kvitnutia

sója

2 l/ha

1-3

počas rastu do začiatku kvitnutia

slnečnica

2-3 l/ha

1-3

počas rastu do začiatku kvitnutia

obilniny

2 l/ha

1-3

počas rastu v zmesi s pesticídmi

kukurica

2-3 l/ha

1-3

od 1. do 8. listu

repa cukrová a kŕmna, červená repa

2-3 l/ha

2-3

počas rastu

zemiaky

2-3 l/ha

2-3

počas rastu

fazuľa, bôb, hrach

2-3 l/ha

1-3

počas rastu

lucerna

2-3 l/ha

2-3

10 dní po seči

vinná réva

2-3 l/ha

3-4

v priebehu vegetácie do troch týždňov pred zberom 

ovocné sady
(jadroviny, kôstkoviny)

2-3 l/ha

3-4

od fáze myšieho uška do konca rastu plodov

bobuľoviny

2-3 l/ha

3

počas rastu

jahody

3 l/ha

1-3

počas rastu

strukoviny

2-3 l/ha

1-3

počas rastu

zelené fazuľové struky

2-3 l/ha

1-3

počas rastu

cesnak, cibuľa

2-3 l/ha

1-3

počas rastu

zelenina

2-3 l/ha

2-4

po presadení

cuketa

2-3 l/ha

2-4

po presadení

uhorka

2-3 l/ha

2-4

po presadení

melón

2-3 l/ha

2-4

po presadení

vodný melón

2-3 l/ha

2-4

po presadení

paradajka

2-3 l/ha

2-4

po presadení

paprika

2-3 l/ha

2-4

po presadení

hlávkový šalát

2-3 l/ha

3-4

po presadení

karfiol

2-3 l/ha

3-4

po presadení

brokolice

2-3 l/ha

3-4

po presadení

okrasné rastliny

2-3 l/ha

3-4

počas rastu

hydropónia

100-200 ml/1000 l

-

počas rastu

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repka olejná - aplikácia na jeseň pre zlepšenie odolnosti vyzimovaniu. Aplikácia na jar pri obnovení vegetácie a vo fáze nasadzovania pukov spoločne s insekticídnymi ošetreniami.

Slnečnica, mak, ľan - aplikácia od piateho listu na začiatku vývoja, pre prekonanie stresu po nepriaznivých rastových podmienkach a pre prekonanie stresu spôsobeného herbicídmi.

Sója - aplikácia od piateho listu pre odstránenie stresu spôsobeného herbicídmi a počas fázy nasadzovania pukov pre zvýšenie výnosu.

Repa cukrová, repa kŕmna, červená repa - aplikácia od štvrtého listu pre prekonanie stresu spôsobeného herbicídmi a nepriaznivými rastovými podmienkami. V dobe zapojenia medziriadkov pre zvýšenie výnosu a obsahu cukru v buľvách.

Zemiaky - aplikácia od 20 cm výšky rastlín pre prekonanie stresových podmienok na začiatku vývoja, počas nasadzovania pukov a na začiatku kvitnutia pre zvýšenie množstva hľúz štandardnej tržnej veľkosti.

Obilniny - aplikácia na jeseň pre zlepšenie odolnosti vyzimovaniu. Aplikácia na jar pre regeneráciu a na vlajkový list spoločne s fungicídnymi ošetreniami.

Kukurica - aplikácia pre prekonanie stresových podmienok na začiatku vývoja, alebo odstránenie stresu spôsobené herbicídmi.

APLIKAČNÉ POZNÁMKY

KAISHI môže byť aplikovaný počas vegetačnej sezóny. Aplikácia je zvlášť vhodná po postihnutí nepriaznivými podmienkami (sucho, mráz, napadnutia škodcami a patogénmi, aplikácia pesticídov). Intervaly medzi ošetreniami 10-15 dní, pričom je nevyhnutné použitie dostatočného množstva vody za účelom adekvátneho pokrytia celej plochy listov.

Vzhľadom k svojej vysokej priľnavosti a penetračnej schopnosti je odporúčané preveriť kompatibilitu tank-mixu s prípravkami na ochranu rastlín na malej ploche pred aplikáciou.

Dátum aktualizácie

28.2.2018 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.