česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Flexi

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PROSTRIEDKU

V repke a hrachu: Flexi je určený na obmedzenie predzberových a zberových strát, vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Flexi takto zabraňuje samovoľnému pukaniu a praskaniu šešúľ a strukov pri dozrievaní, zabraňuje vypadávaniu semien pred zberom úrody a počas zberu, a umožňuje dosiahnutie maximálnych výnosov ošetreného porastu.
V obilninách: Flexi vytvára na klasoch elastickú polopriepustnú membránu, ktorá zabraňuje počas nepriaznivých podmienok (dážď, rosa) prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Týmto znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami a udržiava porast v optimálnom stave pred zberom. Flexi pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla (číslo poklesu), objemovej hmotnosti a klíčivosti. Po aplikácii do obilnín je výrazne obmedzené prerastanie zrna v klase. Pri aplikácii do jačmeňa obmedzuje výskyt hnedých špičiek.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
repka olejná obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5 - 1,0 l AT max.1x
hrach obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5 - 1,0 l AT max.1x
obilniny ochrana zrna a udržanie jeho kvalitatívnych vlastností 1,0 l AT max.1x

AT – ochranná doba je daná termínom aplikácie

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií: 1x
V repke olejnej a hrachu: optimálne 3-4 týždne pred predpokladaným zberom, kedy sú všetky struky a šešule pružné a dosiahli odrodovo špecifické veľkosti, semená sú plne vyvinuté a zelené. Od BBCH 79 do BBCH 89 (zelená zrelosť). Dávka vody: 100-400 l/ha.
Aplikačná dávka: V prípade hustého porastu použite vyššiu odporúčanú dávku s vyšším množstvom vody na hektár pre dosiahnutie dokonalého pokrytia.
V obilninách: pre ochranu zrna a udržanie jeho kvalitatívnych ukazovateľov je optimálnym termínom aplikácie BBCH87 (žltá zrelosť), alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej. Dávka vody: 100-250 l/ha.
Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté kultúrne rastliny ani iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.
Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre od ďalších osôb. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.
Upchané dýzy postrekovača sa nesmú prefukovať ústami.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo pomocného prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do ¾ vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem.
V prípade spoločnej aplikácie s desikantom alebo prípravkom na báze glyfosátu, ako prvý vlejte do postrekovača desikant, alebo glyfosát, a až po dôkladnom premiešaní pridajte pomocný prostriedok Flexi. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte ihneď po jej príprave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie

18.12.2018 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.