česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Flexi

 (dátum aktualizácie 4.12.2015)

Pôsobenie prípravku

FLEXI je pomocný pasívny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej a hrachu a na ochranu zrna obilnín a udržanie jeho kvalitatívnych vlastností.

Repka olejná a hrach

Na povrchu rastlín vytvára polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. FLEXI takto zabraňuje samovoľnému pukaniu a praskaniu šešúľ a strukov pri dozrievaní, zabraňuje vypadávaniu semien pred zberom úrody a počas zberu a tak umožňuje dosiahnutie maximálnych výnosov z ošetreného porastu.

Obilniny

FLEXI vytvára na povrchu klasov elastickú polopriepustnú membránu, ktorá zabraňuje počas nepriaznivých podmienok (dážď, rosa) prenikaniu vody do klasov a zrna a v období dozrievania porastu pred zberom. Týmto sa znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami a udržuje sa porast v optimálmom stave pred zberom. FLEXI pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne parametre zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla (číslo poklesu), objemovej hmotnosti a klíčivosti. Po aplikácii je výrazne obmedzené prerastanie zrna v klase. Pri aplikácii do jačmeňa obmedzuje výskyt hnedých špičiek.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
repka olejná obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5 - 1,0 l AT max.1x
hrach obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5 - 1,0 l AT max.1x
obilniny ochrana zrna a udržanie jeho kvalitatívnych vlastností 1,0 l AT max.1x

Pokyny pre aplikáciu

V prípade spoločnej aplikácie s desikantom alebo prípravkom na báze glyfosátu, ako prvý vlejte do postrekovača desikant, alebo glyfosát. Až po dôkladnom premiešaní pridajte pomocný prípravok FLEXI. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte ihneď po príprave.

Repka olejná, hrach

Aplikujte optimálne 3-4 týždne pred predpokladaným zberom, kedy sú všetky struky a šešule pružné a dosiahli odrodovo špecifickú veľkosť, semená sú plne vyvinuté a zelené (BBCH 79-89). Dávka vody 100 - 400 l/ha. Dávka prípravku a vody je závislá od hustoty porastu.

 Obilniny

Optimálnym termínom aplikácie je žltá zrelosť obilnín (BBCH 87), alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej. Dávka vody 100 - 250 l/ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.