česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BackRow®

Pôsobenie prípravku

BackRow je adjuvant určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín. Je bezpečný pre rastliny.

Adjuvant BackRow môžete použiť s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
všetky plodiny zlepšenie vlastností aplikačných kvapalín

0,2 l na jeseň,         0,4 l na jar,         TM s autorizovanými herbicídmi

AT preemergentne, postemergentne

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu.

Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant BackRow pridáva.

Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Adjuvant BackRow aplikujte s registrovanými herbicídmi postrekom, schválenými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

Účel použitia : 

Zlepšenie vlastnosti aplikačných kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín

plodina dávka/ha, koncentrácia poznámka
Repa cukrová 3,5% Do BBCH 27
Ozimné a jarné obilniny 3,5% Do BBCH 52 
Kukurica na siláž 3,5% Do BBCH 53
Ľan, Zemiak, Jabloň, Hruška, Čerešňa, Slivka, Broskyňa, Marhuľa, Mandľa, Vinič, Jahody, Maliny, Ríbezle, Uhorka, Rajčiak, Fazuľa, Bôb, Hrášok, Karfiol, Ružičkový kel 3,5% Do BBCH 71
Repka olejná 3,5% Do BBCH 72
Chmeľ 3,5% Do BBCH 79

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.