česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

O spoločnosti

a company of the SUMITOMO Corporation Group
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
fax: 261 090 280

Spisová značka: C 86843 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 26512416
DIČ: CZ26512416

Organizačná zložka

Krupinská 4
851 01 Bratislava

IČO: 30792720
DIČ: SK2021717225

sumiagro@sumiagro.cz

O spoločnosti

Zobraziť na mape

Ľudia v Sumi Agro Czech

Daniel Príbiš

Prezident spoločnosti
daniel.pribis@sumiagro.cz

Ing. Andrej Abrahám

Manažér pre obchod a marketing
Mobil: +421 917 238 517
andrej.abraham@sumiagro.sk

západné Slovensko

Adrián Janík

Obchodný zástupca
Mobil: +421 917 495 638
e-mail: adrian.janik@sumiagro.sk

južné Slovensko

Ján Murín

Obchodný zástupca
Mobil: +421 905 411 561
e-mail: jan.murin@sumiagro.sk

východnej Slovensko

Marcel Béreš

Obchodný zástupca
Mobil: +421 907 941 378
e-mail: marcel.beres@sumiagro.sk

stredné Slovensko

Ján Cvopa

Obchodný zástupca
Mobil: +421 903 278 160
e-mail: jan.cvopa@sumiagro.sk

Peter Vrtiel

Podnikový a administratívny manažér
Mobil: +421 911 747 589
peter.vrtiel@sumiagro.sk