česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ES Archimedes

ZápisCZ 2008
Typ hybriduTc
FAOsiláž260
zrno 250
Použitiezrno2
CCM
siláž3
bioplyn2
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)290
Výška nasadenia palíc2+
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)2
Výnos celk. suché hmoty3
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)2
chlad3
Staygreenne
Typ zrnaM
RajonizaceŘ,O,B
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)95-105
VJ(tis.ks/VJ) 80
Poznámka
Zdroj informacíFiremní údaje

Dátum aktualizácie

21.2.2016