česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Codilac

ZápisEU
Typ hybriduTc
FAOsiláž420
zrno 420
Použitiezrno3
CCM
siláž3
bioplyn3
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)338
Výška nasadenia palíc140
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)3
Výnos celk. suché hmoty3
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)3
chlad3
Staygreen
Typ zrnaZ
RajonizaceK,R
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)80-90
VJ(tis.ks/VJ) 50
Poznámkavynikajúci silážny hybrid, vhodný aj na zrno
Zdroj informací

Dátum aktualizácie

21.2.2016