česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ZP 305

ZápisEU
Typ hybriduSc
FAOsiláž380
zrno 380
Použitiezrno3
CCM
siláž2
bioplyn3
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)255
Výška nasadenia palíc125
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)3
Výnos celk. suché hmoty2
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)3
chlad2
Staygreenáno
Typ zrnaZ
RajonizaceK,R
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)80
VJ(tis.ks/VJ) 25
Poznámkavynikajúci zrnový hybrid
Zdroj informací

Dátum aktualizácie

21.2.2016