česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Polstar

ZápisEU
Typ hybriduTc
FAOsiláž210
zrno 220
Použitiezrno3
CCM3
siláž3
bioplyn2
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)268
Výška nasadenia palíc115
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)3
Výnos celk. suché hmoty3
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)2
chlad2
Staygreenano
Typ zrnaTM
RajonizaceB,O,R
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)80-90
VJ(tis.ks/VJ) 50
Poznámkatolerantná k sneti, vysoký obsah škrobu
Zdroj informací

Dátum aktualizácie

21.2.2016