česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

CODITOUL

ZápisEU
Typ hybriduTc
FAOsiláž360
zrno 360
Použitiezrno3
CCM
siláž3
bioplyn3
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)270
Výška nasadenia palíc125
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)3
Výnos celk. suché hmoty3
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)3
chlad2
Staygreennie
Typ zrnaZ
RajonizaceK,R,O
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)80-90
VJ(tis.ks/VJ) 50
Poznámkavysoký výnos zrna, vhodná na bioplyn, nenáročný na podmienky pestovania
Zdroj informací

Dátum aktualizácie

21.2.2016