česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ES Limes

ZápisEU
Typ hybriduTc
FAOsiláž240
zrno 230
Použitiezrno1
CCM
siláž3
bioplyn
Výška rastliny(cm, hodnotenie AM)287
Výška nasadenia palíc113
Výnos zrna(%, hodnotenie AM)2+
Výnos celk. suché hmoty2
Odolnostsucho(hodnotenie AM, ÚKZÚZ)2
chlad3
Staygreenano
Typ zrnaM
RajonizaceO,B,Ř,K
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)90–100
VJ(tis.ks/VJ) 80
Poznámkazvláště na siláž, využití na zrno možné, excelentní počát. růst, vys. výnos siláže, dobrá kvalita, pravidelná výkonnost, tolerantní k poléhání a houb. chor.
Zdroj informacíFiremní údaje

Dátum aktualizácie

21.2.2016